Make your own free website on Tripod.com

NAMA : EN.ZAMZAM B. HARUN
JAWATAN : PPP LEPASAN DIPLOMA DGA6
KELULUSAN : MAK.PERG.TEMENGGONG IBRAHIM
IKHTISAS : SIJIL PERGURUAN (1989)
OPSYEN : PJK / PK
JAWATAN DI SEKOLAH : SETIAUSAHA SUKAN
EMEL : -
TARIKH MULA KHIDMAT DI SEKOLAH : 1.1.1998