Make your own free website on Tripod.com

NAMA : EN.YAMAN B. ABDUL RANI
JAWATAN : PPP LEPASAN DIPLOMA DGA6
KELULUSAN : MAK.PERG.KOTA BHARU
IKHTISAS : SIJIL PERGURUAN (1982)
OPSYEN : PPAK (AM) / PJK
JAWATAN DI SEKOLAH : PENYELARAS UNIT BERUNIFORM
EMEL : -
TARIKH MULA KHIDMAT DI SEKOLAH : 1.1.1987