Make your own free website on Tripod.com

NAMA : EN.AHMAD TARMIZI B. SULAIMAN
JAWATAN : PPP SISWAZAH DG3
KELULUSAN : B.A.(HONS) USM (1989)
IKHTISAS : SIJIL PERGURUAN (1974)
OPSYEN : SASTERA / SEJARAH
JAWATAN DI SEKOLAH : GURU KANAN PENTADBIRAN
EMEL :
tahana@tm.net.my
TARIKH MULA KHIDMAT DI SEKOLAH : 1.12.1993