Make your own free website on Tripod.com

NAMA : PN.ROHAYA BT. MOKHTAR
JAWATAN : PPP SISWAZAH DG3
KELULUSAN : B.Sc.(HONS) UKM (1984)
IKHTISAS : DIPLOMA PENDIDIKAN (1997)
OPSYEN : SAINS MATEMATIK / BIOLOGI
JAWATAN DI SEKOLAH : PENYELARAS STRUM / PROBIM
EMEL : -
TARIKH MULA KHIDMAT DI SEKOLAH : 3.8.1998