Make your own free website on Tripod.com

NAMA : EN.NASIR B. ABDULLAH
JAWATAN : PPP SISWAZAH DG3
KELULUSAN : B.A (HONS) USM (2000)
IKHTISAS : SIJIL PERGURUAN (1985)
OPSYEN : BAHASA INGGERIS / KAUNSELING
JAWATAN DI SEKOLAH : PENYELARAS TOV
EMEL : -
TARIKH MULA KHIDMAT DI SEKOLAH : 1.4.2000