Make your own free website on Tripod.com

NAMA : EN.HARON B. AHMAD TAKEN
JAWATAN : PPP LEPASAN DIPLOMA DGA6
KELULUSAN : MAK.PERG.TEMENGGONG IBRAHIM
IKHTISAS : SIJIL PERGURUAN (1979)
OPSYEN : SAINS PERTANIAN
JAWATAN DI SEKOLAH : K.PANITIA KHB
EMEL : -
TARIKH MULA KHIDMAT DI SEKOLAH : 7.1.1978