Make your own free website on Tripod.com

NAMA : CIK FAUZIMAH BT. SHAPIE
JAWATAN : PPP LEPASAN DIPLOMA DGA6
KELULUSAN : MAK.PERG.PEREMPUAN MELAYU MELAKA
IKHTISAS : SIJIL PERGURUAN (1980)
OPSYEN : ERT / KEMAHIRAN HIDUP
JAWATAN DI SEKOLAH : K.PANITIA ERT
EMEL : -
TARIKH MULA KHIDMAT DI SEKOLAH : 1.1.1988