Make your own free website on Tripod.com

NAMA : PN.HJH EMON BT. IBRAHIM
JAWATAN : PPP LEPASAN DIPLOMA DGA5
KELULUSAN : MAK.PERG.TEMENGGONG IBRAHIM
IKHTISAS : SIJIL PERGURUAN (1972)
OPSYEN : MATEMATIK / SAINS
JAWATAN DI SEKOLAH : PENYELARAS BILIK GERAKAN
EMEL : -
TARIKH MULA KHIDMAT DI SEKOLAH : 1.12.1995