Make your own free website on Tripod.com

NAMA : EN.BAHARUDIN B. WAHAB
JAWATAN : PPP SISWAZAH DG3
KELULUSAN : B.A.(HONS) UKM (1999)
IKHTISAS : SIJIL PERGURUAN (1991)
OPSYEN : SYARIAH / PENDIDIKAN ISLAM
JAWATAN DI SEKOLAH : G.PUSAT SUMBER / BENDAHARI KOPERASI
EMEL :
izzatun@tm.net.my
TARIKH MULA KHIDMAT DI SEKOLAH : 1.4.1999