Make your own free website on Tripod.com

NAMA : EN.MOHAMAD ALI PIAH B. LANDAHARI
JAWATAN : PPP SISWAZAH DG3
KELULUSAN : B.A.(HONS) USM (1996)
IKHTISAS : DIPLOMA PENDIDIKAN (1997)
OPSYEN : GEOGRAFI / SEJARAH
JAWATAN DI SEKOLAH : GURU DATA & MAKLUMAT
EMEL :
landahari@hotmail.com
TARIKH MULA KHIDMAT DI SEKOLAH : 5.8.1997